Yazar Adı: Bumin Doğrusöz

Gazete: Dünya

Konkordato konusu borçlar ve şüpheli alacak karşılığı 16 Temmuz 2019
Kurumlar Vergisi’nin güncel sorunları 11 Temmuz 2019
Tatiller birleşmesi ve temyiz süresi 09 Temmuz 2019
6183 sorunları paneli 04 Temmuz 2019
Aranmayan kâr payları Hazine’ye yatmayıp gelir yazılacak 02 Temmuz 2019
Aklı olan limitet şirkete ortak olmaz 27 Haziran 2019
Vergi dava dilekçelerinde ilk inceleme 25 Haziran 2019
2019 yılında elde edilen kâr paylarında vergileme 20 Haziran 2019
Vergi yargısı açısından 2019 yılının Adli Tatili 18 Haziran 2019
Uyumlu mükelleflerde vergi indirimine ilişkin özelgeler 13 Haziran 2019

Arşiv