Yazar Adı: Hasan Akdoğan

Gazete: Dünya

Özel fatura işlemlerinde yeni düzenleme 20 Mart 2019
Yatırımlarda devlet desteğine yeni düzenleme 14 Mart 2019
Yatırımlarda devlet desteğine yeni düzenleme 13 Mart 2019
Gümrük merkez teşkilatı görev dağılımında yeni düzenleme 07 Mart 2019
TIR Takip Uygulaması yenilendi 28 Şubat 2019
Dalgalanan döviz kuru ve beyan edilen matrah konusunda duyuru yapıldı 21 Şubat 2019
Dış ticarette kliring ödeme sistemi 14 Şubat 2019
Dış ticarette barter ödeme sistemi 07 Şubat 2019
Şirketlere gümrük işlemlerinde yeni kolaylık getirildi 31 Ocak 2019
Dahilde İşleme Rejimi’nde fire ve randıman sorunları 24 Ocak 2019

Arşiv