Yazar Adı: Rüknettin Kumkale

Gazete: Dünya

Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır? 05 Ağustos 2019
İşletme sermayesi 16 Temmuz 2019
Finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı hazırlandı 26 Haziran 2019
Konkordato gider avansı tarifesi değiştirildi 18 Haziran 2019
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Getirildi 06 Haziran 2019
Dönemsellik ilkesi ve fatura 28 Mayıs 2019
Limited şirketlerde amme borçları ile ilgili sorumluluk 21 Mayıs 2019
Resesyon 15 Mayıs 2019
Konkordatoya müracaat zorlaştı mı? 30 Nisan 2019
Ultra vires ilkesinin kalkması 24 Nisan 2019

Arşiv